Naše služby / Plošná ochrana rostlin

Od dávnověku prošlo zemědělství výraznou změnou, přestože princip zůstává stále stejný- vypěstovat cokoli i v méně vhodných podmínkách a nejlépe s maximálním výnosem. Vedle dalších prací jako setí, sklizeň a orba je ochrana rostlin před škůdci a plevely v dnešní době nezbytností. Zkrátka nestačí jen přesně zasít do perfektně připravené půdy a čekat. S  technologicko- chemickým pokrokem se dá sklizeň ovlivnit a tak jej využívá velké procento zemědělců. Každý z nich stojí před volbou , zda si pořídit svůj vlastní postřikovač či si nechat ošetřit své pozemky firmou. Pro takové zemědělce je nastolena možnost najmout si NAPu- postřikovač tažený traktorem, anebo DINO- samojízdný stroj od Tomáše Jelena ze Žižic. Jedná se o nové moderní stroje firmy Agrio Křemže.

Pojďme si je stručně představit. Samojízdný postřikovač DINO 7000 má rozchod kol 2,25 m šířku ramen 24 m. Největší předností DINa je bezpochyby 7 q nádrž , která zajišťuje rychlejší aplikaci a menší projezdy na poli. DINO ovládá tzv. krabí chod pro jednotnou kolej na svahu. Centrování kol je také výhodou stejně jako vysoká průchodnost terénem a svahová dostupnost.

NAPA je tažená traktorem s upravenými koly na stejnou šířku koleje jak traktoru a NAPy, tak NAPy a DINa.. Světlost je nižší a hodí se tak pro nízké porosty jako ječmen a pšenice, popř. řepka na jaře. Objem nádrže je 3000 l.

Oba dva postřikovače mají počítačem řízené trysky přes GPS. Tyto se vypínají po sekcích, aby nedocházelo k prostřikům. Ramena jso sklopná i na 18 m. Výšku ramen hlídají ultrazvukové sensory.

Firma Tomáše Jelena se rozhodla pro pořízení NAPy v roce 2010, kdy se stávalo, že najatý stroj od jiné firmy nedorazil včas, což je hlavním kriteriem pro ochranu rostlin. Přednosti NAPy jako technologicky vyspělého stroje vedly poptávce na prahu služeb. Značný ohlas dal vzniknout myšlence pořídit si stroj s vyšší světlostí pro vysoké typy porostů- DINa.

Příjďte se podívat na plošnou ochranu rostlin osobně! Rádi vám výhody předvedeme v praxi.

Cena plošné ochrany rostlin závisí na faktorech jako dovoz vody, vzdálenost ošetřovaného místa a dávka vody.

Mimo postřikovačů je náš vozový park vybaven standardní zemědělskou technikou, o vaše pole se můžeme postarat od setí po sklizeň.